Dades i privacitat a la societat

Quines dades generem? Quin rol tenen a la nostra societat? Quins perills suposen a la nostra privacitat?

En major o menor mesura tots sabem dels perills d’internet sobre la nostra privacitat, però normalment els releguem a un segon pla a favor de la comoditat.

L’objectiu d’aquesta xerrada és mostrar el rol de les dades a la nostra societat i com poden ser utilitzades per entitats malèvoles.